Koszty zatrudnienia pracownika

Pracodawca ma do wyboru różne formy zatrudnienia pracownika. Można mieć pracownika na etat, na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Wiele zależy od wykonywanej pracy, jej charakteru i częstotliwości. Każda z umów różni się też opłacanymi składkami. Warto wiedzieć, ile wynoszą koszty zatrudnienia pracownika na różnych umowach, tak by podjąć właściwą decyzję.

Umowa o dzieło
Prosta umowa, która dotyczy danego dzieła, za rzeczy jednokrotnie wykonane. Podpisuje się ją z pracownikiem, który ma na przykład wykonać nam stronę internetową, grafikę czy inne jednorazowe zlecenie. Dzieło ma swój początek i koniec, nie opiera się na czasie trwania. Zatem pracownik może robić je nawet miesiącami, ale rozliczony będzie za skończoną pracę, nie za poświęcone godziny. Taka umowa nie zapewnia pracownikowi żadnych świadczeń. Zatem pracodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza podatkiem. Umowa opiewa na kwotę brutto, pracownik dostaje netto, podatek idzie do Urzędu Skarbowego. Wyjątkiem są umowy, które pracownik już zatrudniony na etacie w firmie zawiera ze swoim pracodawcą. Wtedy oczywiście pracodawca odprowadza wszystkie składki, ale podstawą prawną jest tu umowa o pracę, nie umowa o dzieło.

Umowa zlecenie
Przy umowie zlecenie można już wykonać większy zakres prac rozłożony w czasie. Pojawia się tu także konieczność opłacania składek, ale tylko jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu pracownika. Jeśli ma umowę o pracę u jakiegokolwiek innego pracodawcy lub tego samego i otrzymuje tam minimalne wynagrodzenie, to przy umowie zlecenie nie ma już konieczności opłacania składek po raz drugi. Jeśli jednak ma tylko daną umowę zlecenie, to pracodawca opłaca wszystkie składki – do ZUS-u, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy tak jak przy umowie o pracę. Zatem będą to koszty 9,76% składki emerytalnej, 6,5% rentowej i 1,8% wypadkowej. Do tego dojdzie 0,1% na FGŚP i 2,45%, a Fundusz Pracy – o ile pracodawca zatrudnia jeszcze innych pracowników na umowę o pracę. Jeśli zatrudnia tylko na umowę zlecenie, to nie płaci nic na Fundusz Pracy. Oczywiście do tego dochodzi także podatek, bo umowa zlecenie będzie miała kwotę brutto.  Jeśli na umowę zlecenie zatrudniony jest student do 26. roku życia, to pracodawca nie opłaca składek. Studenci posiadają ubezpieczenie i nie ma potrzeby go duplikować.

Umowa o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę także wiąże się z opłatą wszystkich składek i podatku, tak jak przy umowie zlecenie. Łączny koszt dla pracodawcy to 20,61%, bo w przypadku umowy o pracę, zawsze jest opłacany Fundusz Pracy. Zatem do pensji brutto pracodawca musi doliczyć 20,61% i to będzie całkowity koszt, jaki poniesie zatrudniając pracownika na umowę o pracę. W 2018 roku płaca minimalna, jaką pracodawca może zaproponować w umowie o pracę to 2100 brutto. Zatem minimalny koszt pracodawcy to 2532,81 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *