Nowelizacja Ustawy o BIG – co się zmieniło?

Od 13 listopada 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące BIG, czyli Biur Informacji Gospodarczej, zwanych potocznie rejestrami dłużników. Zmiany w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 roku zostały wprowadzone wraz z tzw. pakietem wierzycielskim, który w założeniu ma ułatwić wierzycielom odzyskiwanie należności od dłużników. Ponieważ do rejestru dłużników może trafić każdy z nas, wyjaśniamy jak to wygląda w świetle nowych przepisów.

Dla przypomnienia – czym jest BIG?

Biurem Informacji Gospodarczej (BIG) nazywa się instytucję wypełniającą zadania określone w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 roku. Do zadań tych należy przede wszystkim: gromadzenie informacji o dłużnikach (osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych), a także ich przechowywanie oraz udostępnianie.  BIG-i są to więc rzeczywiście „czarne listy dłużników”, które jednak działają w ramach określonych przepisów.

Aktualnie w Polsce jest kilka instytucji wypełniających zadania BIG i są to m.in.:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Powyższe instytucje konkurują między sobą, a ich klientami są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które chcą zgłosić do rejestru swoich dłużników wypełniających określone warunki. Wśród firm korzystających z usług BIG są np. firmy telekomunikacyjne, dostawcy mediów, firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej itp. Przekazywane przez nich dane o nierzetelnych klientach trafiają do rejestru dłużników i potem mogą być udostępnione podmiotom, które są zainteresowane poznaniem historii zadłużenia danej osoby lub firmy.

Ważne! Raporty BIG o osobach fizycznych (konsumentach) mogą być pobrane jedynie przez nich samych (na swój temat) oraz przez firmy i instytucje np. banki lub firmy pożyczkowe.

Kto może trafić do BIG w świetle nowych przepisów?

Zmiany w ustawie o BIG przyspieszyły moment, w którym dług może trafić do rejestru. W przypadku konsumentów kiedyś musiało upłynąć co najmniej 60 dni od terminu płatności należności, by dług mógł być wpisany do BIG. Po nowelizacji wystarczy przeterminowanie 30 dni, by niezapłacony rachunek mógł być przez wierzyciela zgłoszony do bazy dłużników. Dług taki musi jednak wciąż spełniać dodatkowy warunek, czyli opiewać na kwotę minimum 200 zł. Przy okazji warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

  • nie każdy wierzyciel zgłasza zaległości do BIG (nie jest to obligatoryjne, lecz dobrowolne)
  • przed wpisaniem zaległości do BIG wierzyciel powinien wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty zawierające ostrzeżenie o zamiarze wpisania jego danych do rejestru dłużników i od daty wysłania takiego wezwania musi upłynąć 30 dni
  • według nowych przepisów do BIG mogą trafić długi nie starsze niż 10 lat (liczone od daty wymagalności faktury, rachunku, pożyczki, nakazu zapłaty etc.)

Więcej uprawnień dla BIG

Nowe przepisy z założenia mają pomagać wierzycielom odzyskiwać należności z wykorzystaniem rejestrów BIG, dlatego poszerzono ich kompetencje i możliwości. Przede wszystkim Biura Informacji Gospodarczej będą mogły tworzyć bardziej rozbudowane raporty na temat dłużników. W tym celu będą mogły pozyskiwać dane z innych rejestrów np. REGON, KRS, PESEL, ale także Rejestru Należności Publicznoprawnych (ma on powstać w 2018 r.). Co więcej, podobnie jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) będą mogły stosować scoringi do oceny wiarygodności płatniczej osób i firm znajdujących się w ich bazie. Nowelizacja przepisów wydłużyła również okres ważności zgody na sprawdzenie danych w rejestrze BIG, jaką trzeba podpisać, by rzeczywiście firma lub bank uzyskała na nasz temat informacje. Do tej pory podpisana zgoda upoważniała dany podmiot do pobrania raportu na nasz temat przez 30 dni, teraz jej ważność wynosi 60 dni.

Więcej praw dla dłużników

Choć nowe przepisy są dużo bardziej surowe dla dłużników, to jednak dają im także mocne narzędzie do obrony. Teraz każdy, kto czuje się pokrzywdzony przez pomyłkowy wpis w rejestrze BIG, może zgłosić do danej instytucji prowadzącej rejestr sprzeciw i zażądać od niej usunięcia błędnej informacji o długu. Wcześniej można było to zrobić jedynie za pośrednictwem wierzyciela. Do BIG można również zgłosić fakt przedawnienia długu – to kolejna zmiana przepisów korzystna dla dłużników.

Jak skuteczne okażą się powyższe zmiany w ściganiu dłużników, przekonamy się dopiero w ciągu kolejnych miesięcy funkcjonowania nowych przepisów. Póki co warto pamiętać, by regulować swoje zobowiązania w terminie. Trafienie do BIG za długi bardzo utrudnia życie, ponieważ zamyka drogę do kredytów i pożyczek, a także wielu usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *